Cikel osmih pogovornih delavnic: Kaj je telo?

Telo in govorica sta temeljni izhodišči psihoanalize, ki sta med seboj močno povezani. Govorjenje o njunem vzajemnem odnosu omogoča razreševanje simptomov za katerimi trpimo.

Ko se govorica in telo prepleteta, ostane na telesu sled tega prepleta. Prepoznamo jih kot simptome ali dogodke telesa. Ti dogodki telesa so prekriti z govorico. Če o simptomih govorimo jim dajemo pomen. S tem jim damo vrednost nekega sporočila. Simptomi nekaj pomenijo. Z govorjenjem jih razvozlamo.

Telo se v vsakdanji govorici povezuje z identiteto in seksualnostjo, ki sta zaradi različnih pomenov pogosto vzroka določenih težav in simptomov. Kljub temu, da živimo v tako imenovani svobodi identitete, seksualnosti in izgleda telesa, pa morda zdaj bolj kot kadarkoli pojavljajo težave povezane s telesom in njegovim pomenom.

Vprašanja, ki si jih zastavljamo v zvezi s telesom in njegovimi pomeni zahtevajo nekaj časa za razvoj odgovorov. Poglobljeni cikel osmih delavnic bo udeležencem omogočil podrobnejšo razdelavo posamičnih fiksacij in pomenov, ki povzročajo simptomatiko.


Delavnica je primerna za vse, ki jih zanimajo vprašanja telesa in telesnosti, ter njegova povezanost s simptomom, samopodobo, (spolno) identiteto in seksualnostjo. V okviru delavnice bomo govorili o lastnih pogledih na telo, težavah s katerimi se soočamo vezanih na telo ter skušali razumeti kaj nam telo govori, poskušali izgovoriti tisto česar (še) nismo izgovorili in nasloviti določene vzroke za nastanek težav.

Delavnica zajema 8 srečanj, ki bodo potekala vsak torek od 2.4.2019 do 28.5.2019 (s pavzo med prvomajskimi prazniki) ob 18. uri v Centru za psihoanalizo na Gosposvetski 5 (1.nadstr.) v Ljubljani.

Delavnico bosta vodili dr. Ana Jereb, psihoanalitičarka in Nika Nikolič, psihodinamska psihoterapevtka in psihoanalitičarka.

Prispevek za udeležbo na ciklu osmih delavnic znaša 120 EUR. Število mest je omejeno, zato zbiramo obvezne prijave na: anajereb@czp.si. Za morebitna vprašanja ali dodatne informacije smo vam na voljo na zgornjem elektronskem naslovu ali na telefonu 070- 368- 274.


Pregled tem po srečanjih:

1. srečanje: Soma ali biološko telo in podoba telesa

Telo iz mesa in krvi je povezano z nezavednim, vendar na izredno kompleksen način. Nekatere reakcije v njegovem delovanju nas lahko presenetijo. Na srečanju bomo obravnavali obseg te plati telesa in njegovo povezavo s podobo. Materialno telesa in njegova podoba sta pogosto ključna za naše dojemanje telesa. Vendar je to le začetek.

2. srečanje: Seksualnost

Seksualnost je tako prisotna tema, da se včasih zdi, da o njej ni potrebno več govoriti. Kljub temu, pa so teme povezane z njo še vedno neizgovorjene in nemara premalo vemo ravno o lastni seksualnosti. Kaj pravzaprav je seksualnost? Kakšna je ženska seksualnost? Psihoanalitičen pogled na seksualnost bo omogočil obravnavo na morda nekoliko drugačen način kot običajno in vam nemara s tem omogočil nov pogled na lastno seksualnost.

3. srečanje: Užitek

Ko govorimo o užitku je potrebno imeti v mislih, da se loči od ugodja. Na srečanju bomo poskušali prepoznati razliko med ugodjem in užitkom, h čemu vodita in izhajata eden in drugi ter kaj lahko prepoznamo ob lastnem doživljanju.

4. srečanje: Tesnoba

Strah, ki nima konkretnega objekta se pojavi v občutku tesnobe, njene posledice se odslikajo na telesu. Na srečanju nas bo zanimalo kaj je tesnoba, ti. napadi panike, kaj nam sporočajo in kako ravnati s tem zelo realnim doživljanjem.

5. srečanje: Spol in spolna identiteta

Kakšna je povezava med realnim in simbolnim našega telesa, spola in spolne identitete? Kaj pomeni vprašanje kdo sem in kako ga rešujem preko spola? Spola in spolne identitete se bomo dotaknili preko besed s katerimi se mislimo ter predvsem besede, ki jih govorimo o sebi.

6. srečanje: Nezavedno

Nezavedno je neposredno povezano z govorico. Na srečanju se bomo ukvarjali z našimi lastnimi nezavednimi in njihovimi posledicami. Poskušali bomo osvetiliti zorni kot, ki nezavednega ne mistificira in ne topologizira. Vprašali se bomo kakšen je vpliv nezavednega na telo in kaj je govoreče telo?

 7. srečanje: Psihosomatika in simptom

Simptom je rezultat povezave nezavednega in telesa. Na srečanju mu bomo poskušali dati besede in ga tako premestiti v govor, iz materialnega telesa. Prepoznava govorice simptoma vodi v njegovo ubesedenje, zaradi česar njegovo pojavljanje na telesu ni več potrebno.

 8. srečanje: Želja

Telo kot pogoj želje ali želja kot zahteva do telesa? Slediti želji je ena ključnih usmeritev psihoanalize. Vendar jo je najprej potrebno prepoznati in ločiti od zahteve. Prepoznati pri željo in je ne reducirati zaradi strahu je težavna naloga. Kje sploh začeti iskati in kako se ji ne odreči, bo tema tokratnega srečanja.