Psihoanalitična skupina

Prvo srečanje: 16.10.2018 ob 18.00h
Gosposvetska 5, Ljubljana

Anksioznost, depresija in izgorelost

Dandanes se marsikdo sooča z anksioznostjo, depresijo in vsesplošno izgorelostjo, ki jo pripisuje preobremenjenemu življenjskemu tempu, a vprašanje lastne želje prepogosto ostaja nedotaknjeno. Zastavljamo si vprašanja kako se soočati z anksioznostjo, in pogostimi depresivnimi stanji, kako delovati v socialnih situacijah in na delovnem mestu, če smo nenehno preplavljeni s strahovi, občutki odtujenosti in krivdo, kar po vrhu vsega lahko pripelje tudi do izgorelosti. Mnogokrat skušamo neprijetne občutke zatreti ali jih udušiti na različne načine, da bi se jim le izognili. Ne malokrat iščemo rešitev v kratkotrajnih užitkih in begu. A ravno ta anksioznost, depresivna stanja in izgorelost nam nekaj sporočajo, nekaj nam zelo lastnega, čemur se lahko približamo le, če pričnemo o tem govoriti in te težave naslavljati, kar nam lahko omogoči spremembe in pridobiti bolj poglobljen vpogled vase. S pričetkom zastavljanja vprašanj o sebi se pričnemo dotikati vprašanj lastne želje in tistega 'kaj si pravzaprav želim', 'ali tako kot živim je res tako kot želim živeti', 'kaj lahko naredim zase', 'kaj lahko spremenim' ipd. in ravno tu si pričnemo odpirati možnosti.

Psihoanalitična skupina je oblika odpiranja vprašanj, poslušanja lastne govorice in spoznavanja sebe, ki poteka pod strokovnim vodenjem. Srečanja potekajo redno vsak teden po eno uro. Udeležba se plačuje tedensko v vrednosti 20€ po osebi.

Terapevtsko skupino bosta vodili psihoanalitičarki dr. Ana Jereb in Nika Nikolič.