O nas

dr. Ana Jereb 

Klinična praksa:

 psihoanalitično delo v privatni praksi;        

 psihoanalitično delo z osebami z izkušnjo spolne zlorabe, nasilja v družini in drugih oblik nasilja;

    psihoanalitično delo z osebami z izkušnjo depresije, anksioznosti, odvisnosti, psihoze in shizofrenije;                     

    psihoanalitično delo z migranti in drugimi ranljivimi  skupinami.

Klinična formacija:

 osebna psihoanalitična formacija v okviru Neues Lacansches Feld Österreich, Dunaj in The Site for Contemporary Psychoanalysis, London; 

    formacija v okviru psihoanalitičnih kliničnih in teoretičnih  seminarjev, konferenc, kliničnih intervjujev in supervizij na Dunaju, v  Grazu,  Parizu in Ljubljani;

    članica Neues Lacansches Feld Österreich.

Izobrazba:               

 doktorat s področja psihoanalize in ženskih študij.

dr. Nika Nikolič

psihoanalitičarka in psihodinamska psihoterapevtka (ECPP), članica  Evropske zveze psihoanalitičnih pristopov

Klinična praksa:   
 psihoanalitično delo v privatni praksi;

 izvedba psihoanalitičnih in tematskih delavnic.

Klinična formacija:

 osebna psihoanalitična formacija v okviru Nottingham-Dublin Lacanian Studies Program;

     formacija v okviru psihoanalitičnih kliničnih in teoretičnih seminarjev ter supervizij v Londonu, Nottinghamu in Milanu;

 članica Evropske zveze psihoanalitičnih pristopov (certifikat  Evropske konfederacije psihoanalitičnih psihoterapij: ECPP).

Preteklo delo: 

 asistenca v skupinski psihoterapiji;

 svetovalno delo v psihološki spletni svetovalnici.


UNIV.DIPL. JULIANA MENDES SVETE

je diplomirala iz klinične psihologije leta 2009 na Universidade Metodista de Piricicaba v Braziliji. V času študija je opravila supervizirano dvoletno pripravništvo na področju psihologije dela v podjetju. Študij je zaključila s praktičnim delom: obravnavo kliničnega primera pod psihoanalitično usmerjeno supervizijo, obravnavo otrok s težavami pri učenju in teoretično raziskavo na področju psihologije dela. Lacanovsko psihoanalizo in psihoanalizo za otroke je študirala na Associação Campinense de Psicanálise v Campinasu. Ukvarjala se je s psihološkim svetovanjem. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je v študijskem letu 2012/13 obiskovala podiplomski tečaj iz Psihoterapije.