Psihoanaliza

Psihoanaliza, kot jo prakticiramo v Centru za psihoanalizo, je metoda zdravljenja z govorjenjem in poslušanja nezavednega v smeri tradicije psihoanalitikov Sigmunda Freuda in Jacquesa Lacana. Psihoanaliza Lacanovske orientacije ne stremi k patologizaciji in normalizaciji temveč, jo zanima singularnost govorečega bitja in njegov ali njen način bivanja v svetu. Nezavedno, ki pride na dan skozi govorjenje, se izraža v spodrsljajih, sanjah, fantazijah in simptomih ter nam skozi psihoanalizo omogoča spoznavanje naše resnice. S spoznavanjem simptomov in razumevanjem našega trpljenja se lahko prbiližamo tistemu najbolj intimnem in edinstvenem v nas.


Psihoanaliza poteka enkrat do večkrat tedensko, po dodgovoru z analitikom. Temelji na govorjenju analizanta o vzrokih, ki so ga pripeljali v analizo. Osebe se za analizo pogosto odločijo v primerih:

- depresije,

- anksioznosti/tesnobe,

- izgorelosti,

- težav na delovnem mestu/ v študijskem procesu,

- vprašanj vezanih na identiteto,

- odvisnosti,

- težav in vprašanj v (partnerskih) odnosih,

- dilem v zvezi s (bodočim) starševstvom,

- poporodne depresije,

- motenj hranjenja (anoreksija, bulimija, prenajedanje, ortoreksija),

- vprašanj navezujočih se na spol(-e)/spolno(-e) identiteto(-e),

- samopoškodovanja,

- paničnih napadov,

- spolnih zlorab in drugih oblik nasilja.