CENTER ZA PSIHOANALIZO

Center za psihoanalizo je prostor namenjen izvajanju psihoanalize in drugih aktivnosti temelječih na psihoanalizi lacanovske orientacije. V Centru smo združene psihoanalitičarke in psihoanalitičarke v formaciji, ki delujemo v zasebnih praksah. Poleg skupnih intervizij sodelavk Centra, ki nam nudijo zaupno okolje za skupne refleksije o strokovnih izkušnjah in praksah, pa v okviru Centra organiziramo tudi redna bralna srečanja, občasne skupinske delavnice na različne tematike in seminarje, ki so odprti za vse zainteresirane.