dr. Ana Jereb 

Dr. Ana Jereb dela kot psihoanalitičarka v zasebni praksi in v okviru nevladnih organizacij. Najpogosteje dela z osebami z izkušnjo spolne zlorabe, nasilja v družini in drugih oblik nasilja, ter z osebami z izkušnjo depresije, tesnobe, odvisnosti, motenj hranjenja, psihoze in shizofrenije.

Od leta 2011 opravlja osebno psihoanalitično formacijo v okviru Neues Lacansches Feld- Initiative Vienna, pred tem pa v okviru The Site for Contemporary Psychoanalysis (London, 2009-2011). Izpopolnjuje se v okviru psihoanalitičnih kliničnih in teoretičnih seminarjev, konferenc, kliničnih intervjujev in supervizij na Dunaju, Gradcu, Parizu in Ljubljani. Leta 2016 je doktorirala s področja psihoanalize in ženskih študij na Univerzi v Ljubljani.

Je članica Neues Lacansches Feld - Initiative Vienna (iniciativa New Lacanian School (NLS)).

dr. Nika Nikolič

Dr. Nika Nikolič dela kot psihoterapevtka in psihoanalitičarka v zasebni klinični praksi. Individualno delo s posamezniki dopolnjuje s sodelovanjem z mladinskimi nevladnimi organizacijami in podjetji. Področja s katerimi se največ ukvarja so tesnoba, depresija in težave v medosebnih odnosih.

Certificirana je z ECPP certifikatom (Evropska zveza psihoanalitičnih pristopov) in izobražena kot psihodinamska telesno orientirana psihoterapevtka (Inštitut za psihodinamsko psihoterapijo). Dodatno se je izobraževala pri angleško irski psihoanalitiči zvezi (Nottingham-Dublin Lacanian Studies Program).

Je članica Evropskega združenja psihoanalitičnih pristopov pod okriljem Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Leta 2021 je doktorirala na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani z disertacijo: Transfer in vednost na univerzi skozi teoretsko psihoanalizo.

Juliana Mendes Svete

Juliana Mendes Svete je diplomirala iz klinične psihologije leta 2009 na Universidade Metodista de Piracicaba v Braziliji. V času študija je opravila supervizirano dvoletno pripravništvo na področju psihologije dela v podjetju. Študij je zaključila s praktičnim delom na kliničnem primeru obravnave otrok s težavami pri učenju pod psihoanalitično usmerjeno supervizijo in s teoretično raziskavo na področju psihologije dela. 

Lacanovsko psihoanalizo in psihoanalizo za otroke je študirala na Associação Campinense de Psicanálise v Campinasu. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je v študijskem letu 2012/13 obiskovala podiplomski tečaj iz psihoterapije. V obdobju med 2019. in 2023. je kot prostovoljka in svetovalka delovala na Združenju za MOČ.

Ukvarja se s psihološkim svetovanjem.