Psihoanaliza, kot jo prakticiramo v Centru za psihoanalizo, je metoda zdravljenja z govorom in poslušanjem nezavednega, kot se je razvila v psihoanalitični tradiciji Sigmunda Freuda in Jacquesa Lacana. Psihoanaliza lacanovske orientacije ne patologizira in normalizira, temveč se osredotoča na edinstvenost vsakega govorečega bitja in njegov ali njen način bivanja v svetu. Nezavedno, ki pride na dan skozi govor, se izraža v spodrsljajih, sanjah, fantazijah in simptomih, ter nam skozi njihovo analizo omogoča spoznavanje naše resnice. S spoznavanjem simptomov in razumevanjem našega trpljenja se lahko pribiližamo tistemu najbolj intimnem in edinstvenem v nas.


Psihoanaliza poteka enkrat do večkrat tedensko, po dogovoru z analitikom oziroma analitičarko. Temelji na govorjenju analizanda o vzrokih, ki so ga pripeljali v analizo. 

Osebe se za analizo pogosto odločijo v primerih:

- depresije,

- anksioznosti/tesnobe,

- izgorelosti,

- težav na delovnem mestu/ v študijskem procesu,

- vprašanj vezanih na identiteto,

- odvisnosti,

- težav in vprašanj v (partnerskih) odnosih,

- dilem v zvezi s (bodočim) starševstvom,

- poporodne depresije,

- motenj hranjenja (anoreksija, bulimija, prenajedanje, ortoreksija),

- vprašanj vezanih na spol(-e)/spolno(-e) identiteto(-e),

- samopoškodovanja,

- paničnih napadov,

- spolnih zlorab in drugih oblik nasilja.